dima
 • Bestel boek Mooie Plaatsys

  Het boek Mooie Plaatsys is een initiatief van Baukje Venema en Gitte Brugman kwam uit in december 2018/ ISBN 9789082943009 Meer info over het project is te vinden op http://www.mooieplaatsys.frl Het heeft een oplage van 513, evenveel als het aantal jaren dat het Bildt heeft bestaan. Het gebied werd in 1505 ingepolderd, de gemeente ging in 2018 op in de gemeente Waadhoeke. Het boek is te bestellen voor 75 euro via mooieplaatsys@gmail.com  Wie werkte er mee aan Mooie Plaatsys:
  • Fotografie Baukje Venema
  • Interviews en teksten Gitte Brugman
  • Vormgeving Kitty Lolkema
  • Boekbinder Wytze Fopma
  • Lithografie Sebastiaan Hanekroot
  Boek is eigenlijk geen goed woord. Mooie Plaatsys wordt een cassette met op A5-formaat met maar liefst vier handgebonden boeken van hoogwaardige druk- en bindkwaliteit. Inhoud per boekje: AIGEN Een persoonlijke inleiding van Baukje Venema en zwartwit foto’s van het begin van het project, gecombineerd met foto’s van vroeger. TAAL Een inleiding door schrijver/uitgever Gerard de Jong. Dit boekje bevat twintig interviews met portretten van Bilkerts over taal, identiteit en verbondenheid met het Bildt. LAND Dit deel bevat een aantal zwartwit landschappen in pinhole-techniek, met persoonlijke beschrijvingen van diverse betrokkenen, aangevuld met landschappen in kleur van Gitte Brugman. En een Inleiding door oud-hoogleraar en schrijver Philippus Breuker. MINSEN Dit boekje is op plakhoekjes, een inleiding en een colofon leeg. Het is een verzamelalbum voor ruim 60 portretten van Bilkerts. De plakvellen met portretten krijgt u er los bij. Deze portretten zijn in 2018 tijdens een aantal evenementen gemaakt, waaronder de dorpsreünie XL in Ouwe-Syl en de Midseumer Molnkoier.